Acryon

Logo | Huisstijl | Drukwerk

Voor Acryon waren we opzoek naar een krachtige naam en stijl. De naam Acryon is een verbastering van acromion, het hoogste botpunt in de schouder.
Vandaar dat het beeldmerk ook de vorm van een punt heeft gekregen. Het beeldmerk is daardoor zeer krachtig en slaat direct terug op de naam.

Acryon Facebook